Skip to content Skip to footer

Izziv št. 2 / Smart mobility

Inovativne rešitve v podporo upravljanju mobilnosti podjetij in ustanov

Opis težave

Kako bi bilo mogoče podpreti mobility managerje pri zbiranju, spremljanju, analizi in uporabi podatke o mobilnosti (uporabi javnega prevoza in/ali zasebnih prevoznih sredstev zaposlenih)?

Učinek covida-19 se je z vidika upravljanja podjetij odrazil tudi na področju mobilnosti, celo do te mere, da se je italijanska vlada odločila za oživitev profila menedžerja mobilnosti (ang. Mobility Manager), ki je tako postal obvezen za vsa podjetja in javne organe z več kot 100 zaposlenimi v enem glavnem mestu dežele, enem metropolitanskem mestu, enem glavnem mestu pokrajine ali eni občini z več kot 50.000 prebivalci.

Odlok o ponovni uvedbi (it. decreto »RILANCIO«), ZAKONSKI ODLOK št. 34 z dne 19. maja 2020 v 4. pododstavku 229. člena pravzaprav podjetja in javne uprave poziva k sprejemu načrta potovanj njihovih zaposlenih od doma do delovnega mesta, namenjenega zmanjševanju zasebnih prevoznih sredstev, do 31. decembra vsakega leta, in k določitvi, v ta namen, menedžerja mobilnosti (Mobility Manager), ki bo zagotavljal stalno strokovno podporo pri odločanju, načrtovanju, programiranju, upravljanju in promociji optimalnih rešitev trajnostne mobilnosti.

Italija je s 63 avtomobili na 100 prebivalcev tretja evropska država po stopnji motorizacije, po Luksemburgu in Islandiji.
Italijanska mobilnost je pojav, ki je vezan na individualno mobilnost (običajno z avtomobilom ali motornim kolesom), katere vrednost je veliko višja kot v tujih prestolnicah (v Milanu se skoraj 50 % potovanj opravi z individualnimi prevoznimi sredstvi, medtem ko v Londonu svoje lastno vozilo uporablja le eden izmed treh prebivalcev, v Parizu pa celo manj kot eden izmed šestih). Vpliv tega neravnovesja je pomenljiv tako na ekonomski kot na okoljski ravni.

Mobility managerji, ki potrebujejo inovativne podporne rešitve, s katerimi bodo lahko svoje delo opravljali na najučinkovitejši možni način, že zaznavajo pomanjkanje orodij, s katerimi bi bilo mogoče zbirati različne podatke o mobilnosti, jih spremljati, analizirati in uporabljati.

Opišite, kako bi stvari morale delovati (v idealnih okoliščinah).

Inovativna(-ne) rešitev(-tve) bodo mobility managerjem zagotavljale podporo in/ali nova digitalna orodja za izvajanje naslednjih dejavnosti:

 • analize zahtev in potreb v smislu mobilnosti/prevoza zaposlenih ter kartiranja okoliščin referenčnega konteksta;
 • analize območij, infrastrukture, obstoječih sredstev (tudi v smislu dostopnosti) ter kartiranja okoliščin referenčnega konteksta;
 • izvedbe analize stroškov/doprinosa ter SWOT analize;
 • snovanja in priprave Načrtov potovanj med domom in delovnim mestom (PSCL) za uvedbo učinkovitejših in hkrati vzdržnejših modelov mobilnosti, tudi s participativno udeležbo zaposlenih in ustanov.

Predvideni vpliv rešitve:

 • spodbujanje učinkovitega managementa mobilnosti;
 • uvedba inovativnih in trajnih rešitev mobilnosti ter učinkovitejša organizacija potovanj.

Opišite okoliščine težave. Kako je do nje prišlo in kaj je vodilo do njenega nastanka? Navedite glavni vir oz. vzrok težave (težava tehnične/človeške narave).

Vpliv prevozniškega sektorja na okolje je trenutno izjemno visok, saj je odgovoren za približno tretjino skupne porabe energije, petino emisij toplogrednih plinov v Evropi in druge emisije, ki prispevajo k onesnaženosti zraka v mestih.

 

Mobility manager nudi stalno strokovno podporo pri odločanju, načrtovanju, programiranju, upravljanju in promociji optimalnih rešitev trajnostne mobilnosti. Gre za profil, ki lahko razvije Načrt potovanj med domom in delovnim mestom ter spremlja njegovo izvajanje, sodeluje s profili in ustanovami, pristojnimi za izvajanje načrta mobilnosti, načrtuje sistem spremljanja premikov zaposlenih, skrbi za potovanja oseb in ne vozil, s čimer pripomore k zvišanju vrednosti sistemov kolektivnega prevoza, analizira potovalne navade glede na skupine uporabnikov ter vodi komunikacijo in usposabljanje deležnikov (notranjih in zunanjih).

 

Brez ustreznega na podatkih temelječega orodja mobility manager ne more opravljati svojih nalog za doseganje naslednjih ciljev:

 • izvedbe predhodne analize (populacije podjetja, dejanskega stanja, dostopnosti);
 • priprave in uporabe predhodnega vprašalnika za sporočanje in zbiranje podatkov;
 • usklajevanja in analiziranja podatkov;
 • priprave načrtov potovanj med domom in delovnim mestom (PSCL);
 • razvoja, kjer je potrebno, posebne aplikacije, s podporo profilov z ustreznimi strokovnimi znanji.

Navedite, koga ta težava neposredno ali posredno zadeva.

Težava neposredno zadeva:

 • Mobility managerje, saj potrebujejo orodje, ki jim bo koristilo pri pripravi načrta mobilnosti, spremljanju mobilnosti in doseganju učinkovitega upravljanja;
 • prebivalce/zaposlene, saj v prometnih zastojih izgubljajo čas, po nepotrebnem trošijo denarna sredstva (potujejo samostojno, namesto da bi potovali z javnimi prevoznimi sredstvi) ter pripomorejo k onesnaževanju ozračja in zvočnemu onesnaževanju;
 • podjetja in ustanove, ki jih neučinkovita mobilnost njihovih zaposlenih neposredno zadeva, saj vpliva na kakovost delovnega časa.

Pojasnite trenutne ali potencialne strukturne, ekonomske, socialne/družbene in okoljske posledice težave. Vključite njene trenutne/potencialne finančne stroške.

Določitev instrumenta spremljanja in analize podatkov o mobilnosti bo pod vodstvom mobility managerja privedla do:

 • izboljšanja mobilnosti v mestnih območjih v smislu učinkovitosti, stroškov in okoljskega vpliva;
 • učinkovitejšega upravljanja s prometnimi zastoji;
 • spremljanja in uvedbe ukrepov, namenjenih preprečevanju ali zmanjševanju atmosferskega in zvočnega onesnaževanja;
 • priprave učinkovitega okvira javnega prevoza;

izboljšanja kakovosti življenjskega sloga prebivalcev in zaposlenih.

Podprite svojo težavo z dejstvi in številkami, uporabniškimi vpogledi in drugimi razpoložljivimi podatki.

Delež motorizacije v Italiji je še vedno med najvišjimi v Evropi; leta 2019 je delež motorizacije glavnih evropskih držav nižji od italijanskega, v Franciji za 18 točk, v Španiji za 15 točk in v Nemčiji za skoraj 10 točk.

Vozni park še vedno obsega več kot 12 milijonov avtomobilov, ki ne presegajo standarda emisij Euro 3 (skoraj tretjina vseh avtomobilov). »Tradicionalni« gorivi (bencin in dizel) poganjata preko 35 milijonov avtomobilov (skoraj 90 % vseh), hibridnih vozil je približno 550.000, električnih pa le nekaj več kot 50.000. V primerjavi avtobusnih voznih parkov držav je italijanski, za vse načine uporabe (najem, zasebni prevoz, javni prevoz), konec leta 2020 obsegal nekaj manj kot 100.000 vozil – vključno s približno 12.000 vozili Euro 0, ki teoretično ne bi smela več sodelovati v prometu, navedene vrednosti pa so v zadnjih 10 letih dokaj stabilne. Ob tem je treba spomniti, da je v novih cestnoprometnih predpisih, ki so bila nedavno odobrena z ZO št. 121 z dne 10. septembra 2021 (t. i. »Odlokom o infrastrukturi«), preoblikovanim v zakon (št. 156) 9. novembra, predvidena prepoved vožnje vozil kategorije M2 in M3 z lastnostmi Euro 1.

Na področju infomobilnosti naj bi glede na nedavno raziskavo IPSOS preko 70 % prebivalcev menilo, da imajo storitve digitalnih platform Mobility-as-a-Service (MaaS), namenjene organizaciji prilagodljivih potovalnih rešitev s kombinacijo različnih prevoznih sredstev, lahko visoke koristi na področju zmanjševanja onesnaževanja ozračja in spodbujanja uporabe javnega prevoza (Vir: Poročilo Isfort 2021).

TechMOlogy Project © 2023. All Rights Reserved.

Friuli Innovazione Società consortile a responsabilità limitata
Via Jacopo Linussio, 51 – 33100 Udine
Tel (+39) 0432 629911 – Email info@friulinnovazione.it
P. IVA 02159640305 – C.F. 94070140309 fondo consortile € 3.696.000