Skip to content Skip to footer

Izziv št. 5 / Pametna mobilnost

Rešitve Industrije 4.0 za podporo proizvodnem delavcu v avtomobilski industriji

Opis težave

Najnovejši tehnološki napredki, industrija 4.0, kot tudi še vedno trajajoča pandemija Covid-19 in sledenje trajnostnim proizvodnim pobudam, so prinesli nov izziv za proizvodne delavce zlasti pri njihovih delovnih procesih, spretnostih in kompetencah. Študija „The Future of Jobs 2020“, izvedena po prvem valu epidemije Covid-19, ocenjuje, da bi do leta 2025 približno 40 % zaposlenih potrebovalo prekvalifikacijo v trajanju do 6 mesecev, 94 % zaposlenih pa bi potrebovalo povsem nove spretnosti. Zato je ključnega pomena, da proizvodnim delavcem zagotovimo podporo, ki jo potrebujejo med trajanjem usposabljanja in po njem.

Podjetja so se zaradi predpisov o pandemiji in pobud za delo na daljavo srečala s težavami pri zagotavljanju ustreznega strokovnega znanja in izkušenj zlasti na oddaljenih proizvodnih.

Zaradi povečanja stroškov materiala in energije, povečanimi zahtevami po nižjih emisijah industrije in povečanimi zahtevami strank po sledljivosti se avtomobilska industrija sooča z vedno večjim povpraševanjem po učinkovitih proizvodnih metodah, ki zahtevajo visoko kvalificiran kader s komepetencami, ki niso itro dosegljive na trgu dela. Za ustvarjanje kompetenc delavca prihodnosti v avtomobilski industriji so potrebne hitre, učinkovite in sodobne metode prekvalifikacije.

Opiši kako bi morale stvari delovati (v idealnem scenariju)

Učinkovite metode proizvodnje avtomobilov bi morale biti informacijsko podprte skozi celoten proizvodni proces. Začenši s proizvodnim delavcem, ki bi moral imeti enostaven in pravočasen dostop do informacij o svojih delovnih procesih in bi mu bilo treba med usposabljanjem in prekvalifikacijo pomagati s sodobnimi tehnologijami, da bi zagotovili hitre in kakovostne metode učenja. Predvsem navodila za delovni proces je treba spremeniti tako, da delavcem omogočijo hitrejše in učinkovitejše pridobivanje znanj in spretnosti z uporabo tehnologij industrije 4.0, še posebej tam, kjer jezikovne ovire ovirajo hitrost in učinkovitost učenja.

Tehnologije naj bi omogočale povezljivost povsod, kjer delavec opravlja svoje delo (bodisi od doma ali oddaljene pisarne) in v obliki, ki je za delavca najbolj primerna. Tehnologije skrajšajo čas in vire porabljene za potovanja med lokacijami podjetja hkrati pa zmanjšajo emisije toplogrednih plinov.

 

Opiši okvirje izziva. Kako je do situacije prišlo in kaj jo je povzročilo? Omeni vir ali vzrok problema (tehnični/ človeški).

Hkrati pa neupoštevanje novih trendov pomeni izgubo potenciala za optimizacijo trenutnih delovno-proizvodnih procesov in povečano izpostavljanje zaposlenih nevarnim delovnim razmeram. Večina italijanskih in slovenskih malih in srednjih podjetij (69 % oziroma 68 % ) ima vsaj osnovno stopnjo digitalne intenzivnosti, kar pomeni delež, ki je veliko nad povprečjem EU (60 %). V okviru industrije 4.0, pa je po drugi strani premajhen interes za vzpostavitev  digitalnih informacijskih tehnologij, zlasti na področju na človeka osredotočenega pristopa k prihodnosti dela.

Zaradi pomanjkanja kvalificirane delovne sile ter počasnih procesov izobraževanja in usposabljanja delavcev se podjetja soočajo s hudim pomanjkanjem kadra, kar omejuje njihove proizvodne in raziskovalne zmogljivosti, s tem pa slabša njihov konkurenčni položaj na trgu.

Digitalizacija dela v proizvodnji je ključnega pomena z vidika učinkovitosti, sledljivosti in ekologije. 

 

Omeni na koga je direktno in posredno vpliva problem.

Glavni učinek občutijo proizvodni delavci in njihovi neposredni nadrejeni. Učinkovitost njihovega dela in usposabljanja se lahko poveča s hitrejšimi in boljšimi načini dostopa do informacij.

Posredni učinki implementacije bodo vplivali na podjetje kot celoto, saj se bodo pozitivni učinki na produktivnost razširili po celotnem podjetju, kar bo privedlo do večjega dobička in zadovoljstva strank.

Spoznanja, pridobljena pri praktični uporabi rezultatov izziva, bi se lahko uporabila v izobraževalnih ustanovah za seznanjanje študentov s tehnologijami industrije 4.0, ki se trenutno uporabljajo v industriji.

Pojasnite trenutne ali potencialne strukturne, ekonomske, socialne/družbene in okoljske posledice težave. Vključite njene trenutne/potencialne finančne stroške.

Učinki implementacije tehnologij industrije 4.0 so osredotočeni na dvig učinkovitosti, sledljivosti in optimizacijo poslovanja podjetij.

Optimizacija procesov delovnih in izobraževalnih procesov, vodi v dvig produktivnosti in znižanje operativnih stroškov in tako omogoča dvig konkurenčnosti podjetji in njihovo ekonomsko učinkovitost. Boljša povezljivost, ki jo omogočajo tehnologije industrije 4.0., lahko pomaga pri zmanjševanju časa izgubljenega z izpadi proizvodnje, saj omogoča oddaljen in hkrati direkten dostop do informacij serviserjem ter vzdrževalcem.

Povečana učinkovitost, nižje stopnje izmeta nižja poraba energije, manj prevoženih kilometrov (dosežno s tehnologijami, ki omogočajo delo na daljavo) in manjša poraba papirja so pomembni za zagotavljanja okoljskih ciljev. Povečana sledljivost, kot rezultat digitalnega obvladovanja dokumentacije olajša nadzor nad sledenjem okoljskih ciljev.

Implementacija digitaliziranih in avtomatiziranih informacijskih rešitev. lahko pomembno zniža stroške poslovanj, kljub visokim začetnim stroškom.

Implementacija informacijskih tehnologij industrije 4.0. nima neposrednih družbenih vplivov, posredno pa obvladovanje modernih tehnologij, omogoča delavcem boljšo pozicijo na trgu dela.

 

Podpri svoja dejstva z navedbo virov, grafov in ostalih podatkov, ki so na razpolago.

  • Models for the digital transformation, Gray & Rumpe, 2017 
  • Digital Transformation in Business Research: A systematic literature review and analysis, Hausberg et al., 2018; 
  • Digital technologies in airport ground operations, Kovynyov & Mikut, 2018, 
  • Conceptualizing Digital Transformation in Business Organizations: A Systematic Review of Literature
  • VR Soft Skills Training Efficacy Study, PwC, 2020

TechMOlogy Project © 2023. All Rights Reserved.

Friuli Innovazione Società consortile a responsabilità limitata
Via Jacopo Linussio, 51 – 33100 Udine
Tel (+39) 0432 629911 – Email info@friulinnovazione.it
P. IVA 02159640305 – C.F. 94070140309 fondo consortile € 3.696.000